Ústav energetických strojov a zariadení

Strojnícka fakulta
Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

35. STRETNUTIE KATEDIER
MECHANIKY TEKUTÍN A TERMOMECHANIKY

Záštitu nad stretnutím prevzal
dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave
doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.

Hotel Kormorán

Hotel Kormorán, Šamorín - Čilistov, 20.-23.6.2016

Fotky na stiahnutie - HydroTermo 2016 TU