SEKRETARIÁT KONFERENCIE

Ústav energetických strojov a zariadení
Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

Odborný garant konferencie:

Doc. Ing. František RIDZOŇ, CSc.,
Ústav energetických strojov a zariadení, Strojnícka fakulta STU
Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava 1

 

Predseda organizačného výboru konferencie:

Doc. Ing. Karol PRIKKEL, CSc.
Ústav energetických strojov a zariadení, Strojnícka fakulta STU
Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava 1
tel.: +421905593735

e-mail: karol.prikkel@stuba.sk

 

e-mail: stretnutie35@sjf.stuba.sk